رشد فیزیک

فیزیک و آموزش فیزیک

Einstein at Home

 

                              Einstein at Home        

سال ها پیش آلبرت اینشتین نظری ارائه نمود که ما در جهانی مملو از موج ها شناوریم که منشاء آن ها فضاست.برخورد سیاهچاله ها به یکدیگر ،  ستارگان رمبیده collapsing stars، و چرخش جرم های سماوی پر چگال همچون تپ اخترها ¤ موج هایی در بافت و ساختار فضا ایجاد می کنند که اندکی جهان اطراف ما را دچار اعوجاج می کند. دانشمندان بیش از نیم قرن این موج ها را نادیده گرفته بودند . آزمایش های هیجان انگیز جدیدی در راه است که ممکن است دانشمندان را قادر سازد تا این موج ها را هنگام واکنش گیر انداخته و آشکار کنند و به این ترتیب پنجره ی جدیدی به سوی عالم باز کنند ؛ ولی آن ها برای این کار به کمک شما نیازمندند ! برای این که ببینید اینشتین در خانه چیست ؟ و چه کمکی از دست شما بر می آید ؟ و چه باید بکنید ؟ اینجا را کلیک کنید.

¤ کشف تپ اخترها pulsars را اغلب یکی از سه کشف مهم نجومی در نیمه ی دوم قرن بیستم می دانند. دو کشف مهم دیگر کشف اختروش ها quasar و کشف تابش زمینه ی کیهانی است .  دانشمندان معتقدند ستاره های نوترونی چرخان تنها نامزدهای ممکن برای تپ اختر هستند.از ابتدا تپ اخترها را برحسب طول موج پرتوی که با آن کشف می شدند رده بندی می کردند ؛ مثلا تپ اخترهای رادیویی یا تپ اخترهای پرتو ایکس اما اکنون مشخص شده است که چشمه ی انرژی تمایز فیزیکی بنیادی تری است. تپ اخترها بهترین ابزار کاوش در ویژگی های ماده ی بسیار چگالند ، و ممکن است در آینده سرنخ های مهمی درباره ی ساختار موج های فضا زمان ، که نزدیک به آغاز جهان پدید آمده اند ، به دست بدهند.

              

  
نویسنده : روح اله خلیلی بروجنی ; ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱۱/٦
تگ ها :

مقاله هایی ارزشمند به مناسبت سال جهانی فیزیک

                                        Cover Image

مقاله هایی ارزشمند به مناسبت سال جهانی فیزیک

  
نویسنده : روح اله خلیلی بروجنی ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱۱/۳
تگ ها :

NUCLEAR MATTER

     NUCLEAR MATTER      

آزمایش های مختلف نشان می دهند که شعاع هر هسته ی معین با ریشه ی سوم تعداد نوکلئون هایش متناسب است  . این تناسب حاکی از آن است که تعداد نوکلئون ها در واحد حجم برای تمام هسته ها یکسان است و مقدار آن برابر ۱۳۸ ضربدر ۱۰ به توان ۳۶+ نوکلئون بر سانتی متر مکعب است. چون جرم هر نوکلئون در حدود ۱۷ ضربدر ۱۰ به توان ۲۵-  گرم است  ، چگالی جرمی ماده ی هسته ای برابر ۲۳ ضربدر ۱۰ به توان ۱۳+ گرم بر سانت متر مکعب است.یعنی هر سانتی متر مکعب ماده ی هسته ای خالص ۲۳۰ میلیون تن کیلوگرم است! 

هر چند نمونه ی ماده ی هسته ای در روی زمین یافت نشده است ، اما نمونه ی آن را می توان در بعضی از ستارگان بسیار بسیار داغ یافت که در آنها دمای بسیار زیاد ، الکترون ها را از اتم ها دور می کند و هسته های برهنه را بر جای می گذارد . سپس کل ماده ی ستاره ای به توده ای از هسته ، یعنی ماده ی هسته ای ، تبدیل می شود.

یادداشت های مرتبط ۱ ، ۲

لینک های مرتبط ۱ ، ۲

  
نویسنده : روح اله خلیلی بروجنی ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱۱/۳
تگ ها :