رشد فیزیک

فیزیک و آموزش فیزیک

فرمیون ها و بوزون ها

فرمیون ها و بوزون ها

همه ی مواد موجود در طبیعت از دو نوع ذره ی بنیادی به نام فرمیون ها و بوزن ها تشکیل شده اند. تفاوت فرمیون ها و بوزن ها در اسپین آنها می باشد به طوری که اسپن فرمیون ها نیمه درست و اسپین بوزن ها عددی درست است. همه ی انواع ذرات دست کم از دو خاصیت ذاتی جرم و اسپین برخوردارند. جرم خاصیتی آشنا برای تمام مواد است که به همان صورتی که برای اجسام بزرگ مقیاس در نظر گرفته می شود ، در مورد کوچک ترین اجزا تشکیل دهنده ی ماده نیز کاربرد دارد . اسپین خاصیت ظریف تری است که در اجسام بزرگ مقیاس به سادگی قابل شناسایی نیست . اسپین ، در واقع ، خاصیتی است که در قرن بیستم کشف شد تا رفتار بی هنجار الکترون ها را در میدان مغناطیسی توضیح دهد.

هر تقارنی که در جست و جوی ارتباط میان فرمیون ها و بوزون ها ، یعنی ذراتی با اسپین های متفاوت ، باشد ابَرَتقارن نامیده می شود. و اما ابَرَگرانش ، نظریه ای پیشنهادی در فیزیک بنیادی است که ابرتقارن و گرانش را در هم می آمیزد.  اولین نظریه ی ابرگرانش  توسط سه فیزیکدان در سال 1976 فرمول بندی شد.

لینک های مرتبط

http://zebu.uoregon.edu/~js/glossary/supergravity.html

http://citebase.eprints.org/cgi-bin/citations?id=oai:arXiv.org:hep-ph/9311362

http://en.wikipedia.org/wiki/Supergravity

  
نویسنده : روح اله خلیلی بروجنی ; ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۳/٢۳
تگ ها :