رشد فیزیک

فیزیک و آموزش فیزیک

چند درصد بدن انسان فضای خالی است؟

فکر می کنید چند درصد بدن انسان فضای خالی است؟ بله فضای خالی به معنی مطلق مادی! یعنی فضایی که در آن هیچ ماد ه ای ،حتی ذره های زیر اتمی نیز نباشد. پیش از خواندن ادامه ی یادداشت ، چشمان خود را ببندید و کمی تامل کنید و هنگامی که به پاسخ قانع کننده ای رسیدید چشمان خود را باز کنید و ادامه متن را بخوانید.

برای رسیدن به پاسخ لازم نیست راه درازی بروید و محاسبه های پیچیده ای انجام دهید.همان طور که می دانیم فاصله ی بین الکترون ها تا هسته ی هر اتم بیش از ده هزار مرتبه از شعاع هسته بزرگ تر است. به عبارت دیگر اگر حجم هسته را یک واحد در نظر بگیریم ۱۰ به توان ۱۲ برابر این حجم در هر اتم فضای خالی است.حال اگر فضای خالی بین اتم هایی که مولکول های بدن را می سازند و همچنین فضای خالی بین مولکول هایی که یاخته های بدن را می سازند را در نظر بگیرید و همین طور ادامه دهید خواهید دید که ۹۹۹۹۹/۹۹ درصد از بدن انسان فضای خالی از ماده است! شاید بتوان گفت یکی از پرسش های در پیش روی دانشمندان در قرن حاضر و آینده یافتن پاسخی برای این پرسش است که در این فضای خالی از ماده علاوه بر میدان های نیرو چه چیز دیگری وجود دارد!

... شاید ارائه ی مثال هایی از این دست بتواند در نگرش دانش آموزان به عظمت آفرینش از یک سو و زیبائی های نهفته در علم فیزیک از سوی دیگر ،کمک کند. چرا که می دانیم امروزه در فرایند آموزش که آن را مثلثی محصور به سه ضلع می دانند علاوه بر انتقال دانش مورد نیاز و همچنین ایجاد و رشد مهارت های لازم باید به ایجاد و تقویت نگرش ها نیز توجه کافی شود .   

 

  
نویسنده : روح اله خلیلی بروجنی ; ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٩/٢٢
تگ ها :