به بهانه ی روز جهانی معلم

در ویرایش یازدهم کتاب مبانی آموزش نموداری درج شده است که در آن می توان روند تغییر میانگین درآمد سالانه ی یک معلم را در آمریکا نسبت به سایر کارکنان دولت و همچنین مشاغل دیگر از سال 1965 تا سال 2007  مشاهده نمود. برای دریافت نسخه  pdf کتاب می توانید به نشانی khalily@gmail.com  ایمیل بزنید.

Foundation of Education, 11th edition,A.C.Ornctein,..., 2011

/ 1 نظر / 132 بازدید
مردآزاد

سلام. از این که معلمان دلسوزی چون شما هنوز برای ارتقاء جایگاه معلمان و آموزش فیزیک معلمان تلاش می کنید بسیار خوشحالم. موفق باشید مردآزاد. دبیر فیزیک شهرستان کاشمر