به علوم نانو خوش آمدید

 به علوم نانو خوش آمدید

کتاب و DVD به علوم نانو خوش آمدید توسط انتشارات مدرسه برای دانش آموزان دوره متوسطه منتشر شد. این کتاب از مجموعه کتاب های انجمن معلمان علوم آمریکا(NSTAمربوط به سال 2011 انتخاب و ترجمه شده است. بخش اول این کتاب شامل پنج فصل برای آشنایی با مفاهیم علوم و فناوری نانو و بخش دوم آن شامل پنج فعالیت به همراه راهنمای معلم برای پروژه های دانش آموزی در خصوص آشنایی با علوم و فناوری نانو است. آشنایی بیشتر 

/ 0 نظر / 83 بازدید