گاهنامه ی آذرخش

 

  اولین شماره ی سال اول گاهنامه ی انجمن معلمان فیزیک استان فارس با عنوان آذرخش به دستم رسید. سوای کیفیت کاغذ و نحوه ی چاپ ،  این گاهنامه نسبت به گاهنامه و فصلنامه های بعضی از  استان های دیگر که یکی دو سال است فعالیت خود را در زمینه ی آموزش و اطلاع رسانی فیزیک شروع کرده اند انصافا منسجم تر و حرفه ای تر است. امید است این موضوع موجبات رقابت بیشتر عزیزان همکار در استان های مختلف کشورمان را فراهم نماید.

بدون تردید نقش ارزنده ی همکار عزیزمان آقای علی معصومی در سردبیری و هدایت این گاهنامه انکار ناپذیر و قابل ستایش است. این را از این باب می گویم که در یک جامعه ی غیر علمی و شاید بهتر است بگوییم شبه علمی ، گام نهادن برای برنامه ریزی ، تولید و عرضه ی یک کار علمی با  مشقت و رنج بسیاری  همراه است. 

/ 0 نظر / 4 بازدید