فرایندهای آموزش مدرسه

استاد ارجمندم آقای مرتضی خلخالی کتابی تحت عنوان فرایندهای آموزش مدرسه روانه ی بازار کرده اند. این کتاب در ۹ فصل تالیف شده است که خواندن آن را به کسانی که میخواهند از دیدگاه یک صاحب نظر در امر آموزش ایران و جهان با آسیبهای نظام آموزشی کشور آشنا شوند توصیه میشود.

سال ها است که از آغاز تلاش و پیگیرى هاى مداوم براى اصلاح نظام آموزش و پرورش کشور، به ویژه هماهنگ کردن فرآیندهاى آموزش مدرسه اى با هدف هاى آرمانى و غایى نظام مى گذرد. اما همواره محدودیت ها و تنگناهاى نظام برنامه ریزى درسى مانع از آن شده است که اصلاح بنیادى و توسعه کیفى نظام آموزشى ایران، مانند آنچه که در کشورهاى توسعه یافته صورت مى گیرد، روال رشد و بالندگى خود را پیدا کند. این کتاب درصدد است با رویکردى تحلیلى، آسیب شناسانه و بر مبناى مطالعه نظرى و تجربه علمى به کاوشى نسبتاً علمى بپردازد و به ریشه یابى برخى تنگناها و موانع دیرینه نظام برنامه ریزى درسى ایران دست بزند و با استناد به برخى اصول برنامه ریزى درسى و طراحى آموزش و سنجش، همچنین توجه به تجارت جهانى و یافته هاى پژوهشى داخلى و خارجى، راهبردهایى براى حل برخى معضل هاى ریشه اى ارائه دهد.

فرایندهای اموزش مدرسه /آسیب شناسى نظام برنامه ریزى درسى ایران / مولف: مرتضى خلخالى / ناشر: انتشارات سوگند / شمارگان: دو هزار نسخه / ۲۳۵ صفحه، ۱۵ هزار ریال

/ 0 نظر / 5 بازدید