شرکت در کارگاه آموزشی

وضعیت آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزشی ما آن چنان از برآورده کردن - حتی حداقل های - هدف های مشخص شده در برنامه درسی فاصله دارد که همه ی ما کم و بیش از آن آگاهیم . سوای هزینه ای که از طرف خانواده ها و یا اصطلاحا بخش خصوصی می شود  بنا به آمار موجود سالانه بیش از ۶۰ میلیارد تومان صرفا از طریق وزارت آموزش و پرورش برای آموزش زبان انگلیسی هزینه می شود. به این مبلغ ،  هزینه ای که توسط شبکه های تلوزیونی دو و آموزش - که به منظور آشنا کردن دانش آموزان به چگونگی تست زدن در آزمون های چهار گزینه ای کنکور تهیه می شوند ! ـ را باید اضافه کنیم. ولی با کمی پرس و جو و بررسی وضعیت تعدای از دانش آموزان دور و برمان از به هدر رفتن این همه سرمایه ی ملی اطمینان می یابیم.

از منظر برنامه درسی ، اما ، حداقل دو نگاه می توان به آموزش زبان داشت ؛ یا به عنوان یک زبان خارجی و یا به عنوان زبان دوم. در اینجا به دلیل عدم تخصص خودم قصد وارد شدن به تفاوت های این دو دیدگاه را ندارم . ولی بررسی های انجام شده نشان می دهد کشورهایی که علاوه بر درس زبان  از سایر دروس خود نیز - همچون علوم و ریاضیات - جهت آموزش زبان انگلیسی استفاده می کنند در امر آموزش زبان بسیار موفق تر بوده اند. چرا که دانش آموزان در سایر دروس دیگر ،احساس نیاز و ضرورت بیشتری به آموزش زبان می کنند.

با توجه به مقدمه ای که به آن اشاره داشتم قرار است از ۲۰ تیرماه الی ۱۰ مردادماه(۱۱-۲۹  july ) در یک مدرسه تابستانی با عنوان

 English Across the Curriculum : Issues in English Medium Education

شرکت کنم و آنچه بنده در این مدرسه سه هفته ای ـ که به همت بخش فرهنگی آموزشی بریتانیا تشکیل می شود ـ باید بر روی آن کار کنم بیشتر به موضوع زیر باز می گردد:

 How can we help develop the skills of science and maths teachers to teach in English medium

/ 2 نظر / 4 بازدید
nasim

how can we help develop the skills of science and maths teachers to teach inenglish medium?