از نقد قلب تا نقد روان

از نقد قلب تا نقد روان 

چندی پیش( آبان و آذرماه 91) دو مصاحبه جداگانه با آقای دکتر ضیاء موحد و آقای دکتر رضا منصوری در خصوص مرحوم دکتر حسابی انجام گرفت که منجر به واکنش و پاسخ بنیاد دکتر حسابی به مباحث مطرح شده در این مصاحبه ها گردید.( لینک مرتبط: مرحوم دکتر حسابی از نگاه دکتر گلشنی)

 از آنجا که استاد ناصر مقبلی نزدیک به 25 سال  با مرحوم دکتر حسابی همکاری مستقیم داشته اند دو  یادداشت در خصوص خاطرات همکاری ایشان با آقای دکتر حسابی تنظیم شده است که بنا به تقاضای ما برای انتشار در وبلاگ رشد فیزیک، به خوانندگان ارجمند تقدیم می شود.

یادداشت اول  ،   یادداشت دوم

/ 0 نظر / 41 بازدید