فناوری برای آموزش

                          

 آقای دکتر محمد رضا سرکار آرانی ، از صاحب نظران برجسته ی آموزش و پرورش کشورمان ، که هم اکنون در دانشگاه ناگویای ژاپن مشغول پژوهش و آموزش اند در یادداشتی که برای اینجانب فرستاده اند کتاب جدید خود را با مقدمه ای که در ادامه آمده است به پیشگاه شما عزیزان تقدیم نموده اند. 
 
فناوری برای آموزش
کتاب فناوری برای آموزش، پژوهشی عمیق و درخور توجه است که بر اساس تجربه های بین المللی به سفارش یونسکو و آکادمی توسعه آموزش آمریکا، باهمکاری تعدادی زیادی از پژوهشگران این حوزه در مؤسسه دانش ـآمریکاـ تألیف شده است. این اثر کوشش می کند پیچیدگی ها و تنگناهای مدرن سازی نظام های آموزش عمومی و آموزش عالی را برای پاسخگویی به چالش های پیش رو در قرن بیست و یکم، با توجه به برنامه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش تجزیه و تحلیل کند.


هدف اساسی این پژوهش، بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان در گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش به منظور بهبود مستمر آن، کیفی تر ساختن فرصت های یادگیری، و راه حلی برای رویارویی با چالش تقاضای فزاینده اجتماعی برای آموزش عالی بدون افزایش منابع مالی مؤسسات آموزش عالی است. نویسندگان این کتاب کوشیده اند رویکردها و روش های مؤثر تلفیق فناوری با آموزش و یادگیری را با استفاده از مطالعات موردی بسیاری تبیین کنند.


این کتاب در کاوشی محققانه، تجربی و اکتشافی، در عصری با چشم اندازهای در حال تغییر، اهداف متنوع و تحول چشمگیر روش های ارتباطی، عوامل موفقیت برنامه های توسعه فناوری در آموزش را تجزیه و تحلیل می کند.


مطالعه این کتاب به سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش، پژوهشگران و دانشجویان رشته های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی آموزشی، مدیران مؤسسات آموزشی و همه کسانی که به دنبال درک قابلیت ها، پارامترها، چشم اندازها و راهبردهای مدرن سازی نظام های آموزشی مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اند، توصیه می شود.

/ 1 نظر / 45 بازدید
زهرا کدخدایی

سلام لطفا در مورد کاربرد فناوری فیزیک توضیهاتی بفرستید تشکر