روز جهانی معلم

 
هرسال در 5 اکتبر بخش آموزش بین الملل سازمان ملل پوشش خبری گسترده ای را برای نشان دادن اهمیت شغل معلمی، تعبیه می کند. امسال در روز جهانی معلم، سازمان جهانی معلم بسیج می شود تا نیاز نسل آینده به برگزاری پرشور این روز و احترام به شغل معلمی و تمام حرفه های آموزشی را به گوش همه برساند.امسال به پیشنهاد آموزش بین الملل، این روز عنوان «معلم ها راه به سوی دنیایی بهتر می گشایند» را گرفت.

تری پرایس(Terry Price)رئیس اتحادیه معلمان کانادا (CTF) و یکی از اعضای سازمان آموزش بین الملل (EI) می گوید: «معلم ها چشم های بچه را به روی دنیا باز می کنند و به آنها حس کنجکاوی و اعتماد به نفس می دهند.در تمام سطوح آموزشی، از مهد کودک تا آموزش های عالی، برای هدایت بچه ها در گسترش ارزش های لازم برای صلح، برابری، احترام و فهم متقابل، به معلم های شایسته نیاز است.»در این پیام آمده است: کلاس های درس امروز، دنیای فردا است. بدون معلم ها آموزش معنی حقیقی خود را از دست می دهد زیرا آموزش تنها بیان ساده اعداد و ارقام و بدیهیات زندگی نیست، آموزش تنفس است، به عمل رساندن توانایی هاست، آفرینش نگاهی تازه است و کمک به بچه ها برای شناخت رویاهای شان و ساخت دنیایی بهتر است.»

این پیام می افزاید: «معلم های شایسته به بچه ها، نوجوانان و جوانان کمک می کنند تا جوهره حقیقی زندگی را بشناسند و ارزش های زندگی مانند اعتماد، احترام، گفت وگو و تفکر انتقادی را گسترش دهند. به همین دلیل است که ما معتقدیم هر بچه ای حق دارد از آموزش به وسیله معلمانی شایسته بهره مند شود.»

 


 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید