درسنامۀ آشنایی با لیزر، دیودهای نورگسیل و کاربرد آن‌ها


درسنامۀ آشنایی با لیزر، دیودهای نورگسیل و کاربرد آن‌ها که در مجلۀ رشد فیزیک (زمستان92) چاپ شده، آمادۀ دانلود است. در این درسنامه، با طبیعت نور لیزر و راه هاى تولید آن آشنا خواهیم شد. افزون بر این دیودهاى ها نورگسیل و لیزرهاى دیودى را نیز بررسى مى کنیم.

/ 0 نظر / 401 بازدید