Light At Bicycle Speed

            Light At Bicycle Speed     

                  And Slower Yet       

پژوهشگران دانشگاه هاروارد نشان دادند که چگونه اتم های فوق سرد ، که برای مهار و منجمد کردن نور  کاربرد دارند، می توانند به عنوان مغز یا واحد پردازش مرکزی رایانه های نوری استفاده شوند. رایانه های نوری قادرند اطلاعات را ۱۰  برابر سریع تر از رایانه های الکترونیکی متداول منتقل کنند.

برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به لینک های  ۱، ۲    

/ 0 نظر / 23 بازدید