سفر به بم

سفر به بم

فرصتی دست داد تا در تاریخ ششم اسفند ماه از شهر زلزله دیده ی بم به اتفاق دوستان گروه زیست شناسی ( آقایان کرام الدینی و آل محمد ) و سرگروه فیزیک استان کرمان آقای لطفعلی زاده بازدیدی داشته باشیم. این بار تلاش کرده ام به زبان تصویر گزارشی از این بازدید ارائه دهم. یکی از این تصاویر٬ تنها کلاس سوم ریاضی ای  را نشان میدهد که در این شهر فاجعه دیده تشکیل شده است. نیمی از این دانش آموزان پس از زلزله هنوز کتاب درسی فیزیک را دریافت نکرده اند! تصویری دیگر همکارانی را نشان می دهد که در بین انبوهی از فیش های حقوق به دنبال فیش خود می گردند....

/ 0 نظر / 4 بازدید