خاطرات استاد ناصر مقبلی

 خاطرات استاد ناصر مقبلی از سال ها همکاری با مرحوم آقای دکتر محمود حسابی را می توانید در صفحه ای که به همین منظور در سایت آونگ ایجاد شده است ببینید. خاطرات دیگری به تدریج در این صفحه اضافه خواهد شد.

/ 0 نظر / 52 بازدید