گسترش نظریه ها‌ی فیزیکی

 

گسترش نظریه ها‌ی فیزیکی

گسترش یک نظریه‌ی فیزیکی در همه‌ی مرحله‌ها مستلزم خلاقیت است. فیزیکدان باید پرسیدن سؤال‌های مناسب را فرا بگیرد ، با طرح آزمایش‌هایی بکوشد به آن سؤال‌ها پاسخ دهد ، و ازنتایج استنتاج‌های مناسب را به دست آورد.

 

ادامه

/ 0 نظر / 44 بازدید