phet فارسی

فناوری آموزش فیزیک(فارسی)

نسخه ی فارسی سایت فناوری آموزش فیزیک از امروز به تاریخ دهم اسفند ماه 89 قابل دسترسی است. در این سایت مجموعه شبیه سازی های تعاملی علوم( فیزیک، شیمی، زیست شناسی، علوم زمین و ریاضیات) قابل استفاده به دو صورت برخط و غیر برخط  است. این پروژه ی جهانی از بیش از 5 سال پیش توسط دانشگاه کلورادو شروع گردید و حامیان مختلفی در سراسر جهان دارد.

 ترجمه ی اجزای سایت(شبیه سازی ها و آزمایشگاه های مجازی)  به مرور از سال 87 و ترجمه محتوای سایت از آبان 89  شروع گردید و اینک بخش زیادی از آن به زبان فارسی قابل استفاده است.

از بازدیدکنندگان سایت PHET فارسی تقاضا می شود اگر ابهام یا خطایی در ترجمه ها مشاهده نمودند به آدرس  khalily@gmail.com ایمیل زده تا اصلاحات مورد نظر صورت گیرد.

در اینجا لازم می دانم از خانم مریم عباسیان که بدون مضایقه و چشمداشتی مرا در پروژه ی فارسی سازی این سایت یاری نمودند، تشکر نمایم.

/ 1 نظر / 168 بازدید
فیروز

آفرین برشما انسان زحمتکش وپرافتخار