آموزش یعنی :

 آموزش یعنی :

کسب خرد لازم برای زندگی بهتر و ارج نهادن به آن ، آفرینش نگاهی تازه ، پرورش قلبی مهربان و سرشار از عشق و محبت نسبت به دیگران ، رشد قوه ی عقل و استدلال از یک سو و  بهره مندی صحیح از احساسات انسانی از سوی دیگر، اهمیت دادن به عدالت و انصاف و بیزاری از بی عدالتی ، برخورداری از جسمی سالم و داشتن انگیزه ی مناسب برای ادامه ی زندگی ای سرشار از تحرک و انرژی

                                 و در یک کلام

                                                    آموزش یعنی :

                                                                        شوق زیستن و تنفس.

...مهر ماه آمد  ... تا بر شما مبارک شود ...از ما بر شما شروع ماه مهر ، ماه گرمی و روشنایی ، ماه دانش و خرد مبارک باد.

/ 2 نظر / 92 بازدید
مطلبی

man be donbale masaeli az phisic dar hadde marhaleie avval hastam farsi va english agar mara reahnamaee konid mamnoon mishavam

منصوره ساهرخي

بنام خدا ماه مهر ماه زندگي و سال تحصيلي جديدبر شما مبارك باد. خصوصا كه امسال سال جهاني فيزيك است وقتي ديروز در يكي از كلاسها اين خبر را به دانش آموزان دادم بسيار خوشحال شدند . قرار است به همين مناسبت نمايشگاهي از دست ساخته هاي دانش آموزان در مدرسه برقرار شود .