دید فرابنفش

دید فرابنفش 

بسیاری از حشرات و پرندگان می‌توانند طول‌موج‌های فرابنفش را که انسان نمی‌تواند ببیند مشاهده کنند. به طور مثال، تصویر طرف چپ نشان می‌دهد که چگونه سوزانس سیاه چشم (Genus Rudbeckia) به نظر ما می‌آید (یعنی با چشم انسان دیده می شود.)

 تصویر طرف راست که با یک دوربین حساس به فرابنفش گرفته شده است نشان می‌دهد که چگونه همین گل‌ها توسط زنبور‌هایی که روی آن‌ها گرده‌افشانی می‌کنند دیده می‌شوند. به لکۀ  مرکزی بیرون زده که برای چشم انسان‌ نامرئی است توجه کنید. به همین ترتیب، بسیاری از پرندگان با دید فرابنفش، از جمله مرغ‌های عشق، طوطی‌ها و طاووس‌ها، روی بدن خود نقش‌هایی فرابنفش دارند که آن‌ها را برای یک‌دیگر بیش‌تر از ما آشکار می‌سازند.

مرجع: فیزیک دانشگاهی جلد دوم

/ 0 نظر / 110 بازدید