برگزیدۀ دهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد

برگزیدۀ دهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد

بستۀ آموزشی فیزیک 1 و آزمایشگاه به عنوان برگزیدۀ دهمین جشنواره  کتاب‌های آموزشی رشد در بخش فیزیک انتخاب شد. اطلاعات بیشتر

 

/ 0 نظر / 44 بازدید