چالش های مهم در آموزش علوم

مجله ساینس در شمارۀ (VOL 340 19 APRIL 2013) ویژه نامه ای در خصوص چالش های مهم در آموزش علوم دارد که در برگیرندۀ مقاله های ارزنده ای با عناوین زیر است. همکاران مجربی که علاقه مند به ترجمۀ  این مقاله ها ( به انتخاب خود) برای انتشار در مجلۀ رشد فیزیک هستند با هماهنگی می توانند اقدام به این کار کنند.

The Challenge of Education and Learning in the Developing World

Understanding Neurocognitive Developmental Disorders Can Improve Education for All

Physical and Virtual Laboratories in Science and Engineering Education

Professional Development for Science Teachers

Outside the Pipeline: Reimagining Science Education for Nonscientists

Generating Improvement Through Research and Development in Education Systems

Proficiency in Science: Assessment Challenges and Opportunities

Teacherpreneurs: A Bold Brand of Teacher Leadership for 21st-Century Teaching and Learning 


/ 1 نظر / 79 بازدید
raha

مجموعه نهم کتابهای فیزیک؛ فیزیک کاربردی، نانوفیزیک، بیوفیزیک و ژئوفیزیک http://www.booktolearn.com/?p=2173 آرشیو دانلود کتابهای فیزیک http://www.booktolearn.com/?cat=56