مسابقه ی عکاسی

sokol-01.jpg

عکس بالا توسط دانش آموزی به نام روبکا سکل گرفته شده است . این عکس جایزه ی اول مسابقه ی عکاسی در سال ۲۰۰۵ را که از طرف انجمن معلمان فیزیک آمریکا برگزار شده است به خود اختصاص داده است. این دانش آموز برای گرفتن عکس بالا ، ابتدا بر روی سطح توری ای که بر روی یک سه پایه ثابت شده بوده آب پاشیده(spray) و پس از آن توری را در فاصله ی ۱۰ سانتی متری دوربین قرار داده است. شخصی نیز در پشت توری و به فاصله ی ۱۵ سانتی متری از آن ایستاده است . دوربین بر روی قطره های آب کانونی شده است . زمینه ی قرمز رنگی که در این عکس دیده می شود قسمتی از لب شخص است. هر چند تصویری که در قطره های آب تشکیل می شود وارونه است ولی برای زیبایی بیشتر عکس سر و ته شده است.

/ 1 نظر / 51 بازدید