کتاب های درسی جدید

 

• کتاب فیزیک و آزمایشگاه رشته ی کامپیوتر مطابق با استانداردهای امروزی آموزش فیزیک منتشر شد. این نخستین کتاب درسی فیزیک است که به همراه نرم افزار تعاملی و به صورت تلفیقی با محتوای کتاب در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.  ادامه

 • کتاب درسی فیزیک 2 رشته ی صنعت به همراه کتاب راهنمای مطالعه  و کار  آن  منتشر شد  ادامه

 

/ 0 نظر / 40 بازدید