حالت جدیدی از ماده در آزمایشگاه ایجاد شد

حالت جدیدی از ماده در آزمایشگاه ایجاد شد (New form of matter created in lab)

محققان ناسا حالت جدیدی از ماده را کشف کردند که حالت چگالیده فرمیونی نام دارد. طی مدت زمان طولانی ماده را به سه حالت می شناختند که عبارت بودند از جامد، مایع و گاز. اما امروز می دانیم که این سه حالت تنها نیمی از حالت های شناخته شده هستند و حداقل شش حالت برای ماده وجود دارد. این شش حالت عبارتند از جامد، مایع، گاز، پلاسما، حالت چگالیده، بوز _ اینشتین و حالت چگالیده فرمیونی. دکتر جین دبورا (Jin Deborah) سرپرست گروه دانشمندانی که چگالش فرمیونی را کشف کردند، درباره یافته های جدید می گوید: دسامبر سال گذشته، زمانی که حالت جدید را کشف کردیم برای ما اوقات هیجان انگیزی بود گروه ما هم به خاطر هیجان ناشی از پیشرفت های چشمگیر و هم به خاطر رقابت  فشرده  برای کشف حالت جدید، بسیار سخت کار  می کرد تا اینکه نتیجه دلخواه به دست آمد(ادامه...)

Physicist Deborah Jin in her laboratory at JILA

/ 0 نظر / 8 بازدید