گزارش سفر به استان سیستان و بلوچستان

گزارش سفر به استان سیستان و بلوچستان

چند روزی است که می خواهم گزارش سفر به استان سیستان و بلوچستان را - که هدف از آن بررسی وضعیت آموزش فیزیک بود - بنویسم که  دستم  به کار نمی رود. بیاد میاورم صبح جمعه را که در مسیر چابهار - تهران و بر فراز آسمان از بالای شهری در دل کویر  در حال گذریم که فاجعه ای در آن رخ داده است و ما از آن آگاه نیستیم . به یاد میاورم زمانی را که آقای کرام الدینی -از گروه زیست شناسی ـ  از پنجره هواپیما به زمین نگاه می کند و آقای معتمدی - از مولفان کتابهای علوم -که در بین ما نشسته است از او می پرسد  «چه می بینی؟ اثری از آب و آبادانی هست»؟ و او می گوید: «نه! اما نقش و نگارهایی می بینم که همانندش را هرگز ندیده ام. رنگارنگ، با شکل های برجسته، حاصل میلیون ها سال بازی آب و باد و زمین».

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید