نیروهای بنیادی

 FUNDAMENTAL FORCES

آنچه از نیروهای بنیادی عالم می دانیم به این قرار است که می توان آنها را به چهار نیروی بنیادی دسته بندی کرد. این نیروها به ترتیب افزایش قدرتشان ، عبارتند از : گرانش ، برهم کنش ضعیف ، الکترومغناطیس ، و برهم کنش قوی .

سوای گرانش ، تمام نیروهایی که ما در زندگی روزانه تجربه می کنیم با سختی، کشسانی و خواص سطحی ماده سر و کار دارند . همه ی این خواص از برهم کنش الکترومغناطیسی ناشی می شوند. برهم کنش قوی ، نیروی لازم برای نگه داشتن کوارک ها در کنار یکدیگر و تشکیل پروتون ها و نوترون ها را ، و همچنین نیروهای لازم بین پروتون ها و نوترون ها را که باعث تشکیل هسته ی اتم می شود ، فراهم می کند. واپاشی پرتوزای هسته ها نیز به نوع کاملا متفاوت دیگری از برهم کنش ، موسوم به برهم کنش ضعیف ، مربوط می شود. هر چند از این دو برهم کنش تجربه ی مستقیم و روزمره ای نداریم ، با این همه ، بدون وجود آنها ما هم وجود نداشتیم .

این چهار نیروی شناخته شده ی بنیادی ، با وجود آن که توضیح دهنده ی تمام نیروها و واپاشی های مشاهده شده هستند ، ممکن است تنها نیروهای بنیادی طبیعت نباشند. احتمال دارد نیروهای دیگری که فوق العاده ضعیف هستند نیز وجود داشته باشند که ما هنوز اثرات آنها را مشاهده نکرده ایم.  

در نظریه ماده ای که  مدل استاندارد نامیده می شود ، معلوم شده است که این چهار برهم کنش برای توصیف همه ی خواص ماده کافی نیستند. نوع دیگری از برهم کنش نیاز است تا منشاء پیدایش جرم تمام ذرات را توضیح بدهد . هنوز دقیقا معلوم نیست که این بر هم کنش جدید دارای چه شکلی است. این برهم کنش که در آغاز دهه ی ۱۹۹۰ خیلی بر سر زبان ها افتاد به نظریه ی نیروی پنجم موسوم است که بر پایه ی برخی  ناهنجاری های ظاهری میدان نیروی گرانشی استوار است.

لینک های مرتبط

http://www.geocities.com/angolano/Astronomy/FundamentalForces.html

http://www.lbl.gov/abc/wallchart/chapters/04/0.html

#c2>http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/forces/funfor.html#c2

http://www.britannica.com/nobel/micro/222_94.html

http://www.particleadventure.org/particleadventure/frameless/4interactions.html

/ 0 نظر / 15 بازدید