تصویر فیزیکدانان مشهور روی اسکناسهای رایج

خوب است بدانید تصویر بسیاری از فیزیکدانان مشهور روی اسکناسهای رایج برخی کشورها وجود دارد. شاید از همه جالبتر تصویر ابو نصر فارابی  روی یکی از اسکناسهای قزاقستان است !

  

/ 0 نظر / 23 بازدید