نخستین کتاب درسی فیزیک در ایران

هفته گذشته یادداشتی در ارتباط با نخستین کتاب درسی فیزیک در ایران که  در سال ۱۲۳۶ خورشیدی (۱۸۵۷ میلادی ) در تهران به صورت چاپ سنگی به طبع رسید مطلب کوتاهی نوشته بودم . روز گذشته  خانم طلوع شمس که یک از مصححان این کتاب است خبر چاپ آن را دادند و نسخه ای نیز از آن در اختیار بنده قرار دادند.

برای دیدن تصویر جلد کتاب به آدرس زیر مراجه کنید.

freewebs.com/roshdephysics/namsaviphysics.jpg

 

/ 0 نظر / 5 بازدید