چرا فلزهای براق گسیلنده های بدِ تابش هستند؟

چرا فلزهای براق گسیلنده های بدِ تابش هستند؟

در مجله  The Physics Teacher -- April 2007 مقاله ی کوتاهی از یریان آرنولد ، استاد فیزیک دانشگاه A&M تگزاس ، آمده است که در آن با ارائه ی مدلی سعی کرده است به این پرسش پاسخ دهد که : « چرا فلزهای براق گسیلنده هایی بد برای تابش اند ؟ » داستان کامل ...

 

/ 0 نظر / 44 بازدید