پس نهانی ها به ضد پیدا شود

پس نهانی ها به ضد پیدا شود

پاول دیراک فیزیک پیشه و نظریه پرداز انگلیسی که در دهه ی ۱۹۲۰ نقش مهمی در توسعه و تکامل مکانیک کوانتومی ایفا کرد ، وجود پاد ذراترا در سال ۱۹۲۸ پیش بینی کرد. دیراک هنگامی که سعی داشت روایتی نسبیتی از مکانیک کوانتومی به دست آورد دریافت که تعمیمی نسبیتی از معادله ی شرودینگر ، که اکنون به معادله ی دیراک معروف است ،خواص اسپینی و مغناطیسی الکترون را به درستی به دست می دهد؛ اما این ویژگی معما گونه را هم دارد که به ازای هر حالت با انرژی مثبت ، وجود حالت های با انرژی منفی را نیز پیش بینی می کند. همین موضوع بود که در نهایت دیراک را واداشت تا پیشنهاد ظاهرا عجیب پاد ذره را برای الکترون مطرح کند. چندی نگذشت که پس از این پیش بینی ، کارل اندرسون در سال ۱۹۳۰ پوزیترون ( پاد ذره ی الکترون )ها را در پرتوهای کیهانی کشف کرد. امروزه برای هر ذره ی شناخته شده ی زیر اتمی، پاد ذره ای با جرم مساوی و بار مخالف در شتاب دهنده های ذرات تولید و مطالعه شده است. در خصوص ذراتی ، همچون فوتون ، که حامل بار الکتریکی نیستند باید اضافه کنیم که این ذرات می توانند پاد ذره ی خودشان باشند.

سال ها پیش در دوران دانشجویی ام در دانشگاه اصفهان، که همنشینی با مثنوی معنوی مولانا بخشی از زندگی روزانه ام شده بود، اشعاری را نظر به ذوق و سلیقه ی خود، در دفتری می نوشتم. چند بیتی که در ادامه آمده ، یاددگاری است از آن دوران، که مرا به نوشتن این یادداشت رهنمون شد.

رنج  و  غم را حق پی آن  آفرید         تا بدین  ضد خوش‌  دلی آید پدید 
پس نهانی ها به ضد پیدا شود     چون که حق را نیست ضد پنهان بود 
پس به ضد نور دانستی   تو نور               ضد ضد را می‌نماید در صدور 
نور حق را نیست ضدی در وجود            تا   به ضد  او را توان پیدا نمود 

/ 2 نظر / 11 بازدید
چاپچی

وبلاگ پرباری دارید . لینککهاتون خیلی به دردم میخوره . موفق باشید

mohammad

آقت من دانش آموز شما هستم در ماهشهر موفق باشيد با اجازه