آموزش یعنی

آموزش یعنی کسب خرد لازم برای زندگی بهتر و ارج نهادن به آن ، آموزش یعنی آفرینش نگاهی تازه ، آموزش یعنی پرورش قلبی مهربان و سرشار از عشق و محبت نسبت به دیگران  ، آموزش یعنی رشد قوه ی عقل و استدلال از یک سو و  بهره مندی صحیح از احساسات انسانی از سوی دیگر، آموزش یعنی اهمیت دادن به عدالت و انصاف و بیزاری از بی عدالتی ، آموزش یعنی برخورداری از جسمی سالم و داشتن انگیزه ی مناسب برای ادامه ی زندگی ای سرشار از تحرک و انرژی ، آموزش یعنی تنفس ، و در یک کلام آموزش یعنی شوق زیستن.

...مهر ماه می آید ... تا بر شما مبارک شود ...از ما بر شما شروع ماه دانش و خرد مبارک باد.

/ 0 نظر / 4 بازدید