برنامه ی درسی ، فیزیک و زلزله !

برنامه ی درسی ، فیزیک و زلزله !

به طور کلی برنامه ریزی درس های علوم پایه در هر کشور از یک طرف مبتنی بر نیازهای ملی و از طرف دیگر مبتنی بر استانداردهای جهانی است. در استانداردهای جهانی سطح درک و فهم و همچنبن نیازهای مخاطبین برای زندگی امروز و فردا -که با توجه به سرعت تحولات در عرصه های مختلف از جمله علم و فناوری معمولا تصور درست و دقیقی از نیازهای فردای دانش آموزان وجود ندارد - اساس برنامه ریزی درسی و به تبع آن تولید محتوای آموزشی را تشکیل میدهد. در برنامه درسی بین المللی درس فیزیک ، سرفصلی وجود دارد به عنوان فیزیک زمین و فضا که در آن با یک دیدگاه تلفیقی و با محوریت علم فیزیک و با بیانی کیفی به موضوع زمین و پیرامون آن پرداخته میشود. جالب است بدانید در برنامه درسی کشورهای اروپایی - که بیشتر آنها زلزله خیز نیستند- این سرفصل به طور پررنگ مطرح شده است. با توجه به آنچه گفته شد اخیرا پیشنهادی به مدیریت دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی داده ام تا فصلی به عنوان آشنایی با فیزیک زمین و فضا به درس فیزیک ۱ و آزمایشگاه اضافه گردد با این شرط که ۲ ساعت در هفته به ساعتهای تدریس درس فیزیک ۱ و آزمایشکاه افزوده شود. همان طور که میدانید درس فیزیک ۱ و آزمایشگاه ، درسی عمومی است و همه دانش آموزان ملزم به گذراندن آن هستند. هرچند تا کنون پاسخی دریافت نشده است خوشحال میشویم نظر شما را بدانیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید