کنفرانس آموزش فیزیک ۲۰۰۷

گروه جهانی پژوهش و آموزش فیزیک هر سال به ترتیب یک کنفرانس و یک سمینار در زمینه ی آموزش فیزیک  در یکی از کشورهای اروپایی سازماندهی و برگزار می کند. سال 2006 نوبت کنفرانس این گروه بود که با عنوان مدل سازی در فیزیک و آموزش فیزیک در آمستردام هلند برگزار شد. هر چند امسال ( 2007 )  باید سمینار این گروه برگزار شود اما این سمینار با کنفرانس دیگری که از طرف انجمن فیزیک اروپا سازمانددهی می شود با یکدیگر ادغام و به صورت کنفرانس  برگزار خواهد شد. این کنفرانس با شعار "مرزها ) تازه ترین یافته ها )ی آموزش فیزیک"  از تاریخ چهارم تا نهم شهریور 1386 در اوپاتیجای کرواسی   Opatija-Croatiaبرگزار می شود. متن کامل

/ 0 نظر / 38 بازدید