سال جهانی فیزیکسال ۲۰۰۵ مصادف با یکصدمین سال تولد نظریه نسبیت اینشتین ، سال جهانی فیزیک نام گرفته است. از همین رو انجمن فیزیک اتریش در زمینه سازماندهی پروژه های ملی و بین المللی برای بزرگداشت این سال فعال شده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید