اسفندیار معتمدی

دوست و استاد عزیزم آقای اسفندیار معتمدی روز گذشته به عنوان معلم نمونه معرفی شدند و از دست رئیس جمهور لوح یادبودی را دریافت نمودند.آقای معتمدی از اواسط دهه ی ۱۳۴۰ آموزش فیزیک را از دبیرستانهای شهرضای اصفهان شروع کردند. اوایل دهه ی ۵۰ به تهران آمدند و در سازمان کتابهای درسی مشغول به کار شدند و همزمان به آموزش فیزیک در دبیرستانها پرداختند و در سال ۶۲ بازنشسته ی زودهنگام شدند. عمده ی فعالیت های تحقیقی و تالیفی ایشان ( به گفته خودشان ) پس از بازنشستگی انجام شده است. اینجانب نیز از سال ۷۷ افتخار آشنائی نزدیک و مستمر ، با ایشان دارم و در تالیف  ۶ کتاب ( که ۴ تای آنها تا کنون منتشر شده است ) با یکدیگر همکاری کرده ایم.  بعضی از دوستان به شوخی میگویند( شاید هم درست باشد) آقای معتمدی بلند قدترین معلم فیزیک  ایران هستد.

آدرس زیر عکسی را نشان میدهد که هفته گذشته در جزیره کیش و بنا به دعوتی که از طرف سازمان بهینه سازی انرژی صورت گرفته بود در خدمت ایشان بودیم.(آدرس را در پنجره ای جداگانه تایپ کنید )

freewebs.com/roshdephysics/motamedikhalili.jpg

/ 0 نظر / 32 بازدید